Werkgroepen

Binnen de BNB is een aantal werkgroepen actief bezig de doelstellingen van de vereniging te realiseren.

Werkgroep Bijeenkomsten
Organisatie van ledenbijeenkomsten.
Werkgroep Kennis en Educatie
Het bevorderen van de kennis en professionaliteit van leden.
Werkgroep PR en Marketing
Publicaties, ledenwerving, persberichten, sociale media, beheer website.
Werkgroep Rechtspositie
De positie van de bestekschrijver in zijn contract met de opdrachtgever.
Werkgroep Referentiebepalingen
Verantwoordelijk voor de BNA-BNB gereedschapskist.
Werkgroep Systematiek/BIM
Het bevorderen van de bruikbaarheid van bestaande STABU-systematiek en het (doen) ontwikkelen van systemen en hulpmiddelen voor het verbeteren van de kwaliteit van bestekboeken en verhoging van de efficiency, waaronder het verbeteren van de mogelijkheden voor elektronische gegevens- en informatie-uitwisseling.