nieuws

Kennisbijeenkomst over System Engineering

Kennisbijeenkomst over System Engineering

Op 12 april 2024 werd tijdens de Kennisbijeenkomst bij het altijd gastvrije Bierman in Tiel een toelichting gegeven op het Thema: Specificeren en Systems Engineering (SE).

 

De eerste spreker moest helaas afzeggen wegens ziekte, maar gelukkig kon onze voorzitter Wilma Visser invallen en gaf een zeer interessante presentatie over Specificeren en SE en de manier waarop VDNDP daarmee omgaat. In projecten heb je altijd 2 perspectieven: wat was de vraag & wat is het antwoord op die vraag. De kunst is om op beide vragen grip te hebben. Hoe zorg je
dat mensen niet verdwalen. SE helpt daarbij.

VDNDP heeft hiervoor in het team specificeren voor beide perspectieven een matrix opgesteld in Excel. Ze hebben bewust gekozen voor een pragmatische aanpak. Op deze manier is de methodiek toegankelijk voor elke gebruiker en blijft de focus op de inhoud en het doel: heldere vastlegging van de besluiten en consistentie tussen stukken onderling en ‘vraag & aanbod’.

De tweede spreker was Rik Opgenoort van CROW met als onderwerp Linked Data.

CROW is één van de ondertekenaars van DigiGo (het voormalig BIM-loket) en heeft ongeveer dezelfde rol als NEN maar dan minder bindend. Zij werken vanuit een Digital Twin, dat is een model (in de computer) dat gelijk is aan de werkelijkheid (echte wereld). Daarbij  wordt o.a. gebruik gemaakt van MBSE (Model Based System Engineering) en BIM (bouwwerk informatie model, maar vooral bouwwerk informatie management).  In de NEN 2660-2 wordt meer aangegeven over Linked Data.

Tevens gaf Rik nog een toelichting op RDF (een triple systeem: subject (bijv. boom) - relatie (bijv: heeft/onderdeel) - object (stam).

Beide presentaties zijn te vinden in de ledenomgeving op de website.

Reacties

Log in om de reacties te lezen en te plaatsen