kennisbijeenkomsten

De BNB organiseert enige malen per jaar Kennisbijeenkomsten. Het onderwerp van  deze bijeenkomsten varieert: het kan gaan over actuele ontwikkelingen binnen het vakgebied, bouwsspecificatie c.q. bestekinhoudelijke casus en inhoudelijke workshops en/of excursies. Ook kan worden gediscussieerd over onderwerpen die in een werkgroep van de BNB aan de orde zijn. De bijeenkomst dient dan als ‘denktank’ voor de werkgroep.

Voorbeelden van onderwerpen die aan bod zijn geweest of binnenkort komen zijn: aanbesteden op basis van een vraagspecificatie, de toekomst van het bestekschrijven,  elementenspecificaties en bio based bouwen. Al naar gelang het onderwerp worden er deskundigen uitgenodigd of samenwerking met andere instanties gezocht. Van elke bijeenkomst wordt een kort verslag gepubliceerd via de BESTEKPOST. Wanneer het onderwerp aanleiding geeft om er in BNB-verband een vervolg aan te geven, zal dat actief gedaan worden.

De bijeenkomsten worden georganiseerd door de werkgroep Bijeenkomsten.

Leden worden van harte uitgenodigd onderwerpen en/of locaties aan te dragen.