werkgroep pr en marketing

Taakgebied:
- het bevorderen van de naamsbekendheid van de vereniging
- het verzorgen van publicaties
- het stimuleren en onderhouden van contacten met andere organisaties

- ledenwerving

Werkgroepleden:
Wilma Visser (v)
Wijbranda Holterman
Bonne Maat