vind een deskundige

filters verwijderen

architectenbureau zie onze website https://www.tpahga.nl/over-ons/

 • Jan Ruig - bouwspecificatiedeskundige, projectleider, allroud senior bouwkundige

Meer informatie


Bouwen, beheren, exploiteren en verhuren van circa 10.000 woningen in de gemeenten Den Helder en Schagen.

 • karl geestman - hoofdwerkvoorbereider

Meer informatie


Bouwkundig adviesbureau (dienstverlening) gespecialiseerd in haalbaarheidstudies, investeringskosten en budgetbewaking; bouwprojecten. Bouwkundige bestekken.

 • Jan Baars

Meer informatie


Advies bouwkostencalculaties, bouwtechnische adviezen, voeren van bouwmanagement, het verrichten van expertisewerkzaamheden van bouwkundige aard

 • Sui Ming Li

Meer informatie


Het maken van ontwerpen, bestektekeningen, bestekken en begrotingen, het houden van aanbestedingen alles betrekking hebbende op bouwwerken en interieur werkzaamheden; het verstrekkken van adviezen van bouwkundige en estetische aard, het verrichten van werkzaamheden in de vorm van projectontwikkeling, en voorts het deelnemen in andere vennootschappen en ondernemingen, welke een soortgelijk, aanverwant of ander doel beogen, benevens het voeren van directies over zodanige vennootschappen en ondernemingen, en verder het verrichten van zodanige handelingen welke met het doel der vennootschap in verband staan, alles in de ruimste zin des woords

 • Remco Landman

Meer informatie


 • Mynko van der Graaf
 • Gert Koutstaal - Projectmanagement en Relatiebeheer

Meer informatie


Fabricage en applicatie van en het handel drijven in producten, zowel half- als eindproducten, van kunststoffen, benodigd voor de bouw, scheepsbouw, machinebouw en industriële toepassingen daaronder begrepen en voor metaalbescherming

 • Bonne Maat

Meer informatie


Adviesburo o.h.g.v. de bouw en management

 • Henk Hermens

Meer informatie


Bouwkundig Ingenieursbureau dat ondersteunende diensten aanbiedt aan met name architectenbureaus, projectontwikkelaars en aannemers. Deze diensten bestaan in alle fases van het ontwerpproces voornamelijk uit het opstellen van bestekken, het uitwerken van begrotingen en het verzorgen van tekenwerk en gedurende het uitvoeringsproces het voeren van directie en (financiële) projectbegeleiding.

 • Pieter Boshuizen

Meer informatie


Bouwkundig adviesbureau.Ter beschikking stellen van personeel

 • Rob Beijer

Meer informatie


Het verrichten van diensten op het gebied van ontwerp, (total) engineering, projectmanagement, bouwconsultancy en advisering inzake vastgoedrealisatie- en...

 • Niels van der Hoef

Meer informatie


Leverancier van FOAMGLAS® cellulaire glasisolatie. Met FOAMGLAS® isolatie worden hoogwaardige en zeer duurzame isolatie oplossingen gerealiseerd. Foamglas kent een unieke combinatie van uitzonderlijke eigenschappen in één product: onbrandbaar, water(damp)dicht, maatvast, zeer hoge druksterkte en milieuvriendelijk.

 • Eric Linnenbank - Manager Technical Service

Meer informatie


Het ontwerpen, ontwikkelen, alsmede het adviseren in koel-, verwarmings-, luchtbehandelings- en brandbeveiligingsinstallaties, waaronder begrepen alle daaraan verbonden elektro-, energie- en sanitairtechnische systemen, het begeleiden, het bemiddelen bij, het controleren en reviseren van energie-en electrotechnische projecten, het voeren van de directie over ondernemingen en vennootschappen met een soortgelijk of aanverwant doel en voorts het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin. Uitleenbureau

 • Richard van Toorenburg

Meer informatie


Het opstellen van bouwkundige calculaties en het geven van bouwkundige adviezen, het schrijven van STABU bestekken en het verrichten van bouwkundig tekenwerk; Het uitlenen van personeel tegen betaling

 • Jos van Kooten

Meer informatie


 • Erik-Jan de Bont

Meer informatie


Burgerlijke- en utiliteitsbouw, weg- en waterbouwkundige, installatietechnische werken in bouw infra en industrie, holdingactiviteiten en het verkrijgen,...

 • Johan Spijkerman - Adviseur Bouwkunde

Meer informatie


Kabu is een professioneel en enthousiast advies-en ingenieursbureau in de bouwsector op het gebied van specificeren, aanbesteden en contracteren, werkzaam voor publieke en private opdrachtgevers. Onze projecten beslaan de complete levenscyclus van een gebouw, dus van sloop t/m restauratie.

 • SJF Katier

Meer informatie


Uitvoering van opname/onderzoek/analyse/ projectcoördinatie, maken tekeningen/bestekken/ calculaties en advies op bouw- en restauratie/ renovatiekundig gebied

 • Daan Holtzer

Meer informatie


Het schrijven van bestekken en maken van bouwkosten, ramingen/begrotingen voor aannemers en arcitecten-/ingenieursbureaus

 • Mark van de Laak

Meer informatie


Bouwkundig ingenieursbureau, waaronder het ondersteunen van bouwkundig tekenwerk, advisering op het gebied van Bbl, het schrijven van bestekken, V&G in de bouw en het maken van visualisaties in de gehele bouwbranche.

 • Willem van Beek - Proejctleider

Meer informatie


Bouwkundig teken- en adviesburo

 • Rob Groot

Meer informatie


Carlisle Construction Materials Europe BV is producent van hoogwaardige water- en luchtdichtings materialen. Onze materialen worden veelal toegepast op platte daken en in gevels etc etc.

 • Bart-Jan Pompen - Projectmanager

Meer informatie


Bouwkundig advies. Bestekschrijven / bestekadvies Directievoering. Bouwkundig toezicht (event. juridisch advies).

 • Willem van der Meulen

Meer informatie


Geven en organiseren van cursussen en opleidingen op het gebied van bouwcontracten (bestek en meer); Controleren van bouwcontracten; Mediation bij...

 • Henny Miltenburg

Meer informatie


Bouwkundig adviesbureau voor het vakkundig schrijven van STABU-bestekken, werkbestekken, technische omschrijvingen en vraagspecificaties. Zowel bouwkundige...

 • Wijbranda Holterman - eigenaar

Meer informatie


Het maken van bestekboeken ten behoeve van de bouw onder de naam: Bestekschrijfster Ras Het geven van yogalessen onder de naam: Yogajo

 • Joke Ras

Meer informatie


Bouwadviesbureau.

 • Doeke van van Duinen

Meer informatie


Het verzorgen van bouwkostenadviezen, bouwkundige bestekken, bouwkoordinatie, uitvoeringstijd + onderhoudsplanningen.

 • Sam Everaers

Meer informatie


VDNDP heeft als architectenbureau 3 expertises: ontwerpen, engineeren en specificeren. Met onze methodiek voor specificeren kunnen we in alle fases van het ontwerp, realisatie en beheer een bijdrage leveren aan projecten.

 • Marit de de Groot
 • Koert Schonewille
 • Wilma Visser

Meer informatie


Het schrijven van bouwkundige bestekken, directievoering en bouwtoezicht uitvoering.

 • Hans Hansma

Meer informatie


Bouwadvies aan particulieren en bedrijven.

 • Jan van Ganzewinkel

Meer informatie


Architectenbureau, al dan niet tezamen met anderen

 • Martijn de de Fouw

Meer informatie


Het ontwerpen en begeleiden van uitvoering van bouwwerken.

 • Hans Lammers

Meer informatie


 • Chris Duisterwinkel

Meer informatie


Voorbereiding bouwkundige werken als bijv. Tekenwerk , berekeningen en bestekken.

 • Teus Schimmel - specificatiedeskundige, kostendeskundige

Meer informatie


Bouwadviesbureau met name het maken van bestekken en begrotingen

 • Bart Janssens

Meer informatie


Het geven van advies en het verlenen van diensten op het gebied van informatie- en communicatiesystemen, het bemiddelen bij de aan- en verkoop van informatieverwerkende systemen (voornamelijk geven van adviezen aan toeleveringsbedrijven voor de bouw)

 • Maarten Hopman - Projectleider Infra
 • Antoon Siebert - Projectleider Bouw

Meer informatie


Wij zijn een middelgroot ingenieursbureau gevestigd in de centra van Rotterdam en Assen. Met een team van gedreven en ervaren vakspecialisten, richten wij ons op management en advies bij bouwprocessen. Dit varieert van nieuwbouw tot renovatieprojecten, maar ook omvangrijke onderhoudsvraagstukken of duurzaamheidsprojecten. Wij geloven in blijvend investeren in kennisontwikkeling van onze medewerkers. We zien het dan ook als onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om deze kennis te delen met het onderwijs, zodat de Bouw een toekomst heeft en houdt.

 • H.J. Feberwee
 • René van Wijk

Meer informatie