vereniging

De Beroepsvereniging Nederlandse Bouwspecificatiedeskundigen is de nieuwe naam van de in 2001 opgerichte Bond van Nederlandse Bestekdeskundigen. De BNB is een vereniging voor personen en bedrijven, die het vak van bouwkundig specificeren in de dagelijkse bouwpraktijk uitoefenen.
De bouwspecificatiedeskundige is een deskundige en adviseur op het gebied van bouwspecificaties, bestekken en technische omschrijvingen en is een belangrijke schakel is bij het tot stand komen van bouwprojectdocumenten, zowel in de bouw- en renovatietechniek als in de grond- weg en waterbouw.
De kracht van de bouwspecificatiedeskundige is het juridisch, technisch, functioneel, esthetisch, ARBO-verantwoord, kostentechnisch, duurzaam specificeren van bouwstoffen/elementen binnen een bouwcontract.
In de ontwerp-, bouw- en gebruiksfase van een project (gebouw of object of dienst) en het huidige ontwerp- en bouwproces zijn drie belangrijke ontwikkelingen zichtbaar:

 • de behoefte en noodzaak om informatie-gestuurd en explicieter te werken wordt steeds groter (denk aan de Wet Kwaliteitsborging in de bouw, NL circulair in 2050, de nieuwe omgevingswet en meer)

 • naast de klassieke contractvormen (UAV) komen er steeds meer en vaker andere (geïntegreerde) contractvormen voor;

 • de digitalisering in de sector: van losse documenten naar gekoppelde informatie

Met deze ontwikkelingen verbreedt het werkterrein van de bouwspecificatiedeskundige zich en moeten we ook zorgen dat we aansluiting houden bij deze ontwikkelingen.

De kracht van de bouwspecificatiedeskundige blijft nodig, in welke contractvorm ook en binnen elke samenwerkingsvorm in de ontwerp-, bouw- en gebruiksfase van een project.

Daarom zijn de belangrijkste taken van de BNB:

 • kennis en professionaliteit vergroten en delen
 • belangenbehartiging

Wat willen we:

 • Bevorderen van de beroepsuitoefening van de leden in het algemeen en het bevorderen van de kennis, inzicht en vaardigheid in het specificeren in het bijzonder.
 • Deskundige en maatschappelijk deugdelijke beoefening van het vak van bouwspecificatiedeskundige.
 • Het bevorderen van de toepassing van specificeren in bouwprojecten gedurende het hele ontwerp- , uitvoeringsproces en de gebruiksfase van een gebouw/bouwwerk.
 • Behartigen van de belangen van bouwspecificatiedeskundigen.

Wat doen we:

 • de BNB verstuurt regelmatig een digitale nieuwsbrief ‘BESTEKPOST’.
 • de BNB organiseert kennisbijeenkomsten, zowel vakinhoudelijk als bedrijfsmatig, waarbij ook introducés welkom zijn
 • de BNB organiseert Online Lunch Sessies die over actuele onderwerpen gaan en waar geïnteresseerden altijd welkom zijn.
 • de BNB heeft een actieve groep op LinkedIn
 • de BNB heeft voor leden een Teams-omgeving waarop kennis gedeeld wordt, de informatie en de opnames van bijeenkomsten zijn terug te vinden
 • de BNB publiceert samen met de BNA de Referentiebepalingen UAV 2012 (voorheen de Gereedschapskist), voor leden via de Teams-omgeving te downloaden
 • de BNB is één van de initiatiefnemers van de post HBO-opleiding zoals deze in 2008 van start is gegaan aan de Haagse Hogeschool.
  De BNB verzorgt tevens cursussen op deelterreinen van het vakgebied.
 • de BNB kent een Regeling bij- en nascholing Bouwspecificatiedeskundigen
 • de BNB zoekt samenwerking met brancheorganisaties, kennisinstituten en kennisplatforms, met iedereen die het specificeren verder wil ontwikkelen en wil toepassen.