lidmaatschap

Het lidmaatschap van de BNB staat open voor in Nederland woonachtige natuurlijke personen die in de uitoefening van het vakgebied hanteren op een niveau dat voldoet aan de kwalificatie-eisen van de BNB. Voor hen die nog niet voldoen aan de kwalificatie-eisen staat het aspirant-lidmaatschap open.
De vereniging kent ook geassocieerde leden, dit kunnen zijn natuurlijke personen of rechtspersonen, die grotendeels werkzaam zijn in de aanpalende specifieke vakgebieden.

U kunt zich aanmelden als lid via het Online Lid Worden formulier

Voor 2024 is de contributie  voor leden (bouwspecificatiedeskundigen) € 170,00 exclusief BTW per jaar. Voor geassocieerde leden bedraagt de contributie € 200,00 exclusief BTW per jaar.

Bij aanmelding in de loop van een kalenderjaar worden de resterende maanden van het jaar in rekening gebracht.