werkgroep systematiek

Taakgebied: het bevorderen van de bruikbaarheid van bestaande STABU-systematiek en het (doen) ontwikkelen van systemen en hulpmiddelen voor het verbeteren van de kwaliteit van bestekboeken en verhoging van de efficiency, waaronder het verbeteren van de mogelijkheden voor elektronische gegevens- en informatie-uitwisseling.


Werkgroepleden:
René van Wijk (v)

-Pieter Boshuizen

Sam Everaers

Mynko van de Graaf

John Koks

Mark van de Laak

Henny Miltenburg