Rechtspositie

Werkgroepleden:
Willem van Beek BouwAdviesNL
Karel Boersma Bierman Advocaten
Serge Schuurman persoonlijk lid
Leen Versloot Versloot Bouwbestek

Taakgebied van de werkgroep

Het bijhouden van de voor de rechtspositie van de bestekschrijver relevante ontwikkelingen, de leden hierover te informeren en, daar waar mogelijk en bij voldoende behoefte, de leden te voorzien van oplossingen. Hierbij kan gedacht worden aan het organiseren van educatieve bijeenkomsten en het opstellen en beoordelen van algemene voorwaarden.

Lopende activiteiten en gerealiseerde projecten

In het kader van het in werking treden van de DNR 2011 en nieuwe wetgeving, zijn de opdrachtbevestiging van de BNB, de algemene voorwaarden van de BNB en Richtlijn 01 aangepast. Hiervoor heeft de werkgroep in eerste instantie voorstellen tot aanpassing richting de leden gedaan, die vervolgens in overleg en met instemming van de leden zijn goedgekeurd en doorgevoerd.