Rechtspositie

Werkgroepleden:
Willem van Beek
Karel Boersma
Leen Versloot

Taakgebied van de werkgroep

Het bijhouden van de voor de rechtspositie van de bestekschrijver relevante ontwikkelingen, de leden hierover te informeren en, daar waar mogelijk en bij voldoende behoefte, de leden te voorzien van oplossingen. Hierbij kan gedacht worden aan het organiseren van educatieve bijeenkomsten en het opstellen en beoordelen van algemene voorwaarden.