nieuws

4e Lustrum van de BNB

Op 20 mei 2022 vierde de Beroepsvereniging voor Bouwspecificatiedeskundigen (BNB) het vierde lustrum tijdens een bijeenkomst in het Evoluon in Eindhoven. Het bestuur zag haar kans schoon om dit...

Lees meer


Doelstellingen BNB

Het nieuwe bestuur heeft haar doelstellingen voor de komende jaren verwoord in een pamflet. De focus ligt op het ontwikkelen en uitdragen van het vak ‘specificeren’. Wat dat betekent zullen we als...

Lees meer


Nieuw bestuur

De BNB (Beroepsvereniging Nederlandse Bouwspecificatiedeskundigen) heeft een nieuw bestuur. De taken zijn als volgt verdeeld: Wilma Visser, voorzitter René van Wijk, vice voorzitter Wijbranda...

Lees meer


In memoriam

Op 27 maart 2021 is overleden ons gewaardeerde lid en voormalig penningmeester Frederik Ernst Meijers, bij ons bekend als Freek Meijers. Te vroeg, te snel en te jong. Freek is op 10 juni 1955...

Lees meer


Online deelnemers update STABU

Op dinsdag 3 november tussen 10 en 11 uur organiseert STABU voor haar deelnemers een webinar om de gebruikers van de STABU-besteksystematiek of degenen die werken met FPS-en bij te praten over de...

Lees meer


7e plenaire bijeenkomst van het Communicatieforum CE markering

De 7e plenaire bijeenkomst van het Communicatieforum CE markering zal worden gehouden op woensdagmiddag 11 november a.s. van 13.00-17.00 uur. Deze bijeenkomst zal worden gehouden middels een...

Lees meer


Ketenstandaard Congres 2020 uitgesteld tot 2021

Het Ketenstandaard congres van 28 mei is vanwege Corona verplaatst naar donderdag 18 maart 2021. . Voor meer info klik hier.

Lees meer


Samenwerking Aspectibus en Ketenstandaard Bouw en Techniek

Ketenstandaard Bouw en Techniek en Aspectibus (Academie voor Specificeren en trainingen in de B&U Sector) hebben elkaar gevonden in een samenwerking, waarin Aspectibus, vanuit haar kennis en...

Lees meer


Eerste update STABU2 Online Catalogus: Aanvullende Administratieve Bepalingen

In september 2019 werd de STABU2 Online Catalogus gepubliceerd en vanaf januari 2020 zal deze maandelijks online updates bevatten. Deze updates vinden plaats in de vorm van versieverhogingen van...

Lees meer


Nieuws over Stabu: Uitbrengen additionele uitgave 2018-1

Met het bestuur van STABU is overeengekomen om STABU-2 nog minimaal vijf jaar te onderhouden. De afgelopen maanden is veel werk verricht om een additionele uitgave 2018-1 beschikbaar te stellen....

Lees meer