nieuw bestuur BNB

De BNB (Beroepsvereniging Nederlandse Bouwspecificatiedeskundigen) heeft een nieuw bestuur.
De taken zijn als volgt verdeeld:
Wilma Visser, voorzitter
René van Wijk, vice voorzitter
Wijbranda Holterman, secretaris
Jan Baars, penningmeester
Mynko van der Graaf, algemeen lid
Bonne Maat, algemeen lid

We willen de vertrekkende bestuursleden Teus Schimmel en Henny Miltenburg ontzettend bedanken voor hun inzet de afgelopen 10 jaar. Een decennium waarin er veel is gebeurd in de sector en in de vereniging. En waarin de naamsverandering van de vereniging ons toekomstbestendig maakt.

Hier willen we ook onze (oud) penningmeester Freek Meijers gedenken, die helaas in maart na een ernstige ziekte is overleden. We missen hem en zullen zijn inzet voor onze vereniging niet vergeten.
En dank aan Willem van Beek die tijdelijk de taken van Freek heeft waargenomen wat betreft de financiën.

Het nieuwe bestuur gaat vol energie aan de slag om het vak ‘specificeren’ uit te dragen en door te ontwikkelen.
nieuw bestuur BNB