De BNB streeft altijd naar de beste bestekken door haar twee pijlers “belangenbehartiging” en “kennisoverdracht”. Deze ontwikkeling past precies in die doelstelling.

Persbericht 09-07-2018

Vlnr: Teus Schimmel, voorzitter BNB; Marc Verhage, directeur STABU; Ton Jans, directeur KOMO; Bastiaan Benz, directeur BRIS; Oscar van Doorn, directeur SKH.

Iedere KOMO BRL en alle kwaliteitsverklaringen snel te vinden in informatie- platform KOMO-online – directe koppeling naar bouwbesluit via Bouwbesluitonline en besteksystematiek van STABU

Alle KOMO BRL-en plus alle KOMO Kwaliteitsverklaringen (certificaten) zijn in de nabije toekomst rechtstreeks en gratis raadpleegbaar via KOMO BRL-en Online met koppelingen naar zowel Bouwbesluitonline als de STABU besteksystematiek. Dat is het resultaat van een intensieve samenwerking op dit gebied tussen KOMO, STABU, BRIS en de Bond van Nederlandse Bestekdeskundigen BNB. Deze partijen tekenden daartoe dinsdag 3 juli 2018 een ‘Letter of Intent’, die de uitgangspunten voor een volledige digitale ontsluiting van KOMO-geborgde kwaliteit voor bouw en infra vastlegt.

BRL-en en certificaathouders meer zichtbaar

In de nieuwe situatie is het voor ieder bouwproject in bouw en infra mogelijk om de private eisen en de publieke eisen, de Bouwbesluitaspecten én de passende antwoorden daarop te vinden in de BRL-en en meteen in het bestek toe te passen.

Ze zullen staan in KOMO BRL-en Online, het brede informatieplatform dat start met koppelingen aan Bouwbesluitonline en STABU. ‘Een goede digitale ontsluiting is van grote toegevoegde waarde voor alle bestekvoorbereiders, architecten, voorschrijvers, fabrikanten en opdrachtgevers. Wij willen KOMO BRL-en en certificaten geïntegreerd positioneren met diensten zoals STABU en Bouwbesluit-online, waarbij BRL-en en KOMO-certificaathouders meer zichtbaarheid krijgen, ze direct ontsloten worden voor voorschrijvers en toezichthouders en verrijkt worden door ze te koppelen aan de bouwregelgeving en bestekformats’, zo stelt Ton Jans, de directeur van Stichting KOMO.

Over BNB, BRIS, STABU en KOMO

BRIS Bouwbesluitonline kent ca. 60.000 bezoekers per maand. STABU heeft circa 800 licentiehouders, die nu (opnieuw) de KOMO BRL-en krijgen aangeboden. KOMO beheert circa 6.300 certificaten op basis van ruim 400 BRL-en, die in het bezit zijn van zo’n 4.300 certificaathouders. De Bond van Nederlandse Bestekdeskundigen BNB telt circa 85 leden.

Geef een antwoord