In memoriam

Op 27 maart 2021 is overleden ons gewaardeerde lid en voormalig penningmeester Frederik Ernst Meijers, bij ons bekend als Freek Meijers. Te vroeg, te snel en te jong.

Freek is op 10 juni 1955 geboren in het Groningse Veendam. Zijn werk bracht hem later naar Rotterdam waar hij werkzaam was als architect en stedenbouwkundige.

Wij hebben hem echter het beste gekend als bevlogen specificatiedeskundige met een duidelijk eigen mening en visie. Deze mening bracht hem in 2017 ook naar het bestuur van de BNB waar hij vanaf het directe begin zeer actief was. Mede dankzij hem hebben we nu geen duur betaald secretariaat meer. Zijn motto was: “Alles voor en door de leden”.

Hij heeft gelukkig van veel opgepakte zaken de afronding nog mee kunnen maken.

We hebben afgelopen donderdag 1 april afscheid genomen van Freek, digitaal, maar wel met ons hart.

Online deelnemers update STABU

Op dinsdag 3 november tussen 10 en 11 uur organiseert STABU voor haar deelnemers een webinar om de gebruikers van de STABU-besteksystematiek of degenen die werken met FPS-en bij te praten over de laatste ontwikkelingen en de plannen voor het komende jaar.

Eerste update STABU2 Online Catalogus: Aanvullende Administratieve Bepalingen

In september 2019 werd de STABU2 Online Catalogus gepubliceerd en vanaf januari 2020 zal deze maandelijks online updates bevatten. Deze updates vinden plaats in de vorm van versieverhogingen van paragrafen, bepalingen en/of specificaties. U hoeft hiervoor niets te installeren. Voor de herkenbaarheid zal elke update een thema meekrijgen, zodat u een idee heeft waar in de catalogus de versieverhogingen aanwezig zijn.

Lees meer

Nieuws over Stabu: Uitbrengen additionele uitgave 2018-1

Met het bestuur van STABU is overeengekomen om STABU-2 nog minimaal vijf jaar te onderhouden. De afgelopen maanden is veel werk verricht om een additionele uitgave 2018-1 beschikbaar te stellen. In overleg met gebruikers van STABU is deze eerste uitgave op STABU-2 gericht op het bijwerken van de normen. Ten opzichte van uitgave 2017-1 zijn er ruim 1.470 STABU-2 specificaties die een update hebben gekregen.

De software leveranciers Kubus, Systhema Informatietechnologie BV,  De Twee Snoeken en Duncan brengen een nieuwe versie van de software uit en hiermee wordt de additionele uitgave verwerkt als een volwaardige uitgave: 2018-1.

Het uitbrengen van zowel de data als de software vindt plaats vanaf 10 oktober 2018.

De data is separaat te downloaden, klik hier

Bouwbreed

Zo’n 65 tot 80 procent van alle werken wordt uitgevraagd op basis van het klassieke STABU-bestek (STABU-2). Daarnaast zijn er ook een groot aantal bedrijven die op dit moment gebruik maken van Bouwbreed.

STABU en haar bestuur hebben besloten om de doorontwikkeling van de Bouwbreed software te stoppen. Ondanks deze keuze blijft Bouwbreed uiteraard beschikbaar voor de huidige licentiehouders. Voor nieuwe licentiehouders is de data beschikbaar via de software van systeemhuizen. Daarnaast kunnen ook fabrikanten met de Bouwbreed software (blijven) werken om bestekspecificaties op te stellen en FPS’en te onderhouden. De Bouwbreed-database blijft bestaan in haar huidige vorm.

STABU is van mening dat de data achter Bouwbreed waardevol is en blijft voor verschillende partijen in de markt. STABU gaat onderzoeken hoe zij deze data in samenwerking met softwarepartijen kan ontsluiten. De focus hierbij ligt op de ‘nieuwe waarde’ die STABU nu aan het ontwikkelen is, waarbinnen aansluiting wordt gezocht met de BIM ontwikkelingen.

Mocht u vragen hebben over de deze additionele uitgave 2018-1 dan kunt u contact met ons opnemen via info@stabu.nl of via 0318 – 63 30 26

Brede samenwerking met oog op volledige digitale ontsluiting

De BNB streeft altijd naar de beste bestekken door haar twee pijlers “belangenbehartiging” en “kennisoverdracht”. Deze ontwikkeling past precies in die doelstelling.

Persbericht 09-07-2018

Vlnr: Teus Schimmel, voorzitter BNB; Marc Verhage, directeur STABU; Ton Jans, directeur KOMO; Bastiaan Benz, directeur BRIS; Oscar van Doorn, directeur SKH.

Iedere KOMO BRL en alle kwaliteitsverklaringen snel te vinden in informatie- platform KOMO-online – directe koppeling naar bouwbesluit via Bouwbesluitonline en besteksystematiek van STABU

Alle KOMO BRL-en plus alle KOMO Kwaliteitsverklaringen (certificaten) zijn in de nabije toekomst rechtstreeks en gratis raadpleegbaar via KOMO BRL-en Online met koppelingen naar zowel Bouwbesluitonline als de STABU besteksystematiek. Dat is het resultaat van een intensieve samenwerking op dit gebied tussen KOMO, STABU, BRIS en de Bond van Nederlandse Bestekdeskundigen BNB. Deze partijen tekenden daartoe dinsdag 3 juli 2018 een ‘Letter of Intent’, die de uitgangspunten voor een volledige digitale ontsluiting van KOMO-geborgde kwaliteit voor bouw en infra vastlegt.

BRL-en en certificaathouders meer zichtbaar

In de nieuwe situatie is het voor ieder bouwproject in bouw en infra mogelijk om de private eisen en de publieke eisen, de Bouwbesluitaspecten én de passende antwoorden daarop te vinden in de BRL-en en meteen in het bestek toe te passen.

Ze zullen staan in KOMO BRL-en Online, het brede informatieplatform dat start met koppelingen aan Bouwbesluitonline en STABU. ‘Een goede digitale ontsluiting is van grote toegevoegde waarde voor alle bestekvoorbereiders, architecten, voorschrijvers, fabrikanten en opdrachtgevers. Wij willen KOMO BRL-en en certificaten geïntegreerd positioneren met diensten zoals STABU en Bouwbesluit-online, waarbij BRL-en en KOMO-certificaathouders meer zichtbaarheid krijgen, ze direct ontsloten worden voor voorschrijvers en toezichthouders en verrijkt worden door ze te koppelen aan de bouwregelgeving en bestekformats’, zo stelt Ton Jans, de directeur van Stichting KOMO.

Over BNB, BRIS, STABU en KOMO

BRIS Bouwbesluitonline kent ca. 60.000 bezoekers per maand. STABU heeft circa 800 licentiehouders, die nu (opnieuw) de KOMO BRL-en krijgen aangeboden. KOMO beheert circa 6.300 certificaten op basis van ruim 400 BRL-en, die in het bezit zijn van zo’n 4.300 certificaathouders. De Bond van Nederlandse Bestekdeskundigen BNB telt circa 85 leden.