Whitepaper specificeren

Als BNB zetten we vol in op de transitie van het traditionele bestek naar een integrale aanpak waarin het vastleggen van keuzes (van eis tot technische specificatie) voorop staat. Een…

4e Lustrum van de BNB

Op 20 mei 2022 vierde de Beroepsvereniging voor Bouwspecificatiedeskundigen (BNB) het vierde lustrum tijdens een bijeenkomst in het Evoluon in Eindhoven. Het bestuur zag haar kans schoon om dit moment…

Doelstellingen BNB

Het nieuwe bestuur heeft haar doelstellingen voor de komende jaren verwoord in een pamflet. De focus ligt op het ontwikkelen en uitdragen van het vak ‘specificeren’. Wat dat betekent zullen…

Nieuw bestuur

De BNB (Beroepsvereniging Nederlandse Bouwspecificatiedeskundigen) heeft een nieuw bestuur.De taken zijn als volgt verdeeld:Wilma Visser, voorzitterRené van Wijk, vice voorzitterWijbranda Holterman, secretarisJan Baars, penningmeesterMynko van der Graaf, algemeen lidBonne Maat,…

In memoriam

Op 27 maart 2021 is overleden ons gewaardeerde lid en voormalig penningmeester Frederik Ernst Meijers, bij ons bekend als Freek Meijers. Te vroeg, te snel en te jong. Freek is…