Samenwerken met de BNB

De BNB werkt samen met een aantal organisaties in de bouw, die een inbreng hebben in het bestek.

STABU/Ketenstandaard – Bouw en Techniek

NBS

NVBK

CROW