nieuws

4e Lustrum van de BNB

4e Lustrum van de BNB

Op 20 mei 2022 vierde de Beroepsvereniging voor Bouwspecificatiedeskundigen (BNB) het vierde lustrum tijdens een bijeenkomst in het Evoluon in Eindhoven. Het bestuur zag haar kans schoon om dit moment aan te grijpen om ook de plannen voor het komende jaar uit de doeken te doen. Want de eerder gecommuniceerde doelstelling om het vak specificeren te ontwikkelen en uit te dragen is mooi, maar wat moet daar nu precies voor gebeuren?

De drie P’s

Dagvoorzitter Harry Louwenaar trapte de bijeenkomst af met de introductie van de drie P’s: positionering, professionalisering en profilering. Positionering gaat over de plek die de bouwspecificatiedeskundige in de keten neemt. De reacties vanuit de zaal maakten duidelijk dat de boel afgestoft of misschien wel opgeschud mag worden zodat die plek weer vanzelfsprekend wordt. Voor de professionalisering van het vak werkt de BNB -uiteraard in samenspraak met alle denkbare stakeholders- aan een nieuwe leidraad waarin het vak wordt gepresenteerd. De leidraad wordt in het voorjaar van 2023 gepresenteerd. De derde P staat voor profilering. ‘Je kunt enorm goed zijn in je vak en echt waardevolle dingen doen, maar hoe zorg je ervoor dat het zichtbaar wordt?’ vraagt Louwenaar de zaal. Voorzitter Wilma Visser geeft aan dat het komende jaar van de gevoerde gesprekken -onder meer ten behoeve van de leidraad-, rondetafelgesprekken en bijeenkomsten artikelen op de website en in vakbladen worden gepubliceerd.

Het belang van een contractstuk

Na deze introductie is er tijd voor de officiële overdracht van de voorzittershamer. Wilma Visser ontvangt -vanwege corona ruim een jaar na haar aantreden- dit symbolische stuk van haar voorganger Teus Schimmel en neemt het woord: ‘Wat mij betreft is onze rol in de keten onmisbaar. Het is altijd belangrijk geweest om een goed contractstuk te hebben zodat een project voor alle partijen helder is. En het blijft belangrijk om vast te leggen wat de opdrachtgever vraagt en de opdrachtnemer maakt. Het is aan ons om dit te specificeren. Een jaar geleden introduceerden wij als nieuw bestuur het inmiddels bekende pamflet en er zijn al stappen gezet. We hebben al een richting naar de toekomst gevonden, maar er is op alle vlakken nog werk aan de winkel. Ik hoop dat we vanmiddag weer stappen kunnen zetten.’ Louwenaar haalt nog wat reacties uit de zaal op waaruit blijkt dat de aanwezigen een enorme potentie voor de vereniging zien. Veel mensen specificeren al, maar noemen zich geen bouwspecificatiedeskundige. Daar liggen kansen om de kwaliteit te verhogen. Er worden ook kansen gezien in de koppeling met BIM.

Aan het woord: Robert Platje

Robert Platje, architect, bouwtechnoloog en partner bij Mei architects and planners verrijkt de bijeenkomst met een vurig betoog onder de titel: Specifiek waar het moet en let it go waar het kan. ‘Wij schrijven geen bestekken, maar wij specificeren natuurlijk wel.’ Platje benadrukt dat binnen Mei ook vooral niet teveel gespecificeerd wordt. De systeemboeken die het bureau produceert, bevatten dan ook geen traditioneel STABU-bestek, maar zijn bedoeld om uitleg te verschaffen en vooral ook te inspireren. Platje laat onder meer een werktekening zien waar ontzettend veel informatie -waaronder tekst, maatlijnen en codes- aan is toegevoegd. Traditioneel gezien wordt al deze informatie vervolgens in een bestek verwerkt. Een actie die goed is voor honderden tot wel duizend pagina’s droge tekst.

Bij Mei vinden ze dat dat anders kan. Sterker nog, ze doen het anders. Met de methode specify & let it go zorgt het bureau voor een deels tot in de puntjes gespecificeerde uitwerking én een lijst met principes, waar nodig ondersteund met schetsen en foto’s. ‘Op die lijst komen onderdelen die de aannemer mag uitwerken. We geven alleen aan wat voor element we waar willen en de rest laten we aan de specialist, de aannemer, over. En we vertellen hier wat we vooral niet willen. Let it go heeft alles te maken met los durven laten en erop vertrouwen dat het goed komt. Want dat komt het! De mens die het moet maken, bepaalt hiermee tot op zekere hoogte hoe het werk eruit komt te zien. En dat vinden wij ontzettend gaaf, want bouwen is mensenwerk.’

Een actueel vak

Louwenaar geeft het woord aan Stefan Katier, DGA bij Kabu en lid van de werkgroep. ‘Het bestuur is met de introductie van het pamflet behoorlijk ambitieus van start gegaan. Voor mij reden genoeg om me hiervoor in te zetten. Hoe we dit verder gaan vormgeven? We zijn tot de conclusie gekomen dat we een werkproces en route moeten opzetten om ervoor te zorgen dat we het specificeren opnieuw op de kaart zetten. We zijn geïnspireerd door de BIM basis ILS waarin het afsprakenstelsel samen met de markt op een overzichtelijke manier is samengesteld. Wij hebben voor onze beroepsverenging inmiddels een vergelijkbare opzet gemaakt die we het komende jaar gaan optimaliseren. Uiteraard ook samen met de markt en met als doel dat we onze professie verduidelijken, beter voor het voetlicht brengen en dat we een professionaliseringsslag doormaken.’

‘Om dat te realiseren leggen we de nadruk op het voeren van de dialoog,’ vult Visser aan. ‘Daarom hebben we de opzet al voorgelegd aan Ketenstandaard, BNL, BNA, Techniek Nederland. Deze partijen ervaren de opzet als een mooie eerste stap. In het kader van de dialoog organiseren wij het komende jaar een aantal bijeenkomsten met BNB-leden én met architecten, opdrachtgevers en ontwikkelaars om zo de leidraad vorm te geven. We zijn als vereniging best bescheiden geweest. Het is tijd om meer naar buiten te treden en te laten zien dat ons vak actueel is.’

Reacties

Log in om de reacties te lezen en te plaatsen