Lidmaatschap

Om als lid van de BNB te worden toegelaten, moet een kandidaat vooralsnog gedurende tenminste de afgelopen twee jaren actief te zijn geweest op het gebied van het maken van vraagspecificaties en bereid en in staat zijn om te voldoen aan de eisen van onafhankelijkheid en deskundigheid, zoals die nader zullen worden vastgesteld.

De BNB kent gewone leden, ereleden en geassocieerde leden, die allen gratis de nieuwsbrief van de BNB ontvangen. Voor deze categorieën geldt bovendien een gereduceerd tarief bij deelname aan de verenigingsactiviteiten zoals cursussen, excursies en themadagen.

Daarnaast kent de BNB het aspirant lidmaatschap. Dit lidmaatschap kan uitsluitend op voordracht van een bestuurslid verkregen worden en duurt maximaal het lopende kalenderjaar. Geslaagden van de opleiding “STABU bestekschrijver” van Aspectibus krijgen automatisch het aspirant lidmaatschap aangeboden. Het geeft recht op toezending van de digitale nieuwsbrief en deelname aan kwartaalbijeenkomsten, cursussen en de jaarvergadering in het lopende kalenderjaar. Aansluitend kan het omgezet worden in een lidmaatschap, waarbij de inschrijfkosten vervallen.

Leden, m.u.v. de asprirant leden, hebben recht op vermelding op de website van de BNB en zijn gerechtigd tot het gebruik van het BNB logo bij al hun correspondentie en op alle visitekaartjes en in andere media.