E&F ARCHITECTEN BV

E&F ARCHITECTEN BV

Hongkongstraat 49
3047 BR ROTTERDAM
(010) 462 78 78
www.efarchitecten.nl
H.Fortuin@efarchitecten.nl

Onze rollen
Architect/adviseur

Onze software
Kubus 4

Onze specialisaties
Woningen laagbouw
Woningen hoogbouw
Kantoren
Opslagruimten
Winkels
Restauratie/renovatie

Over onze organisatie

Gespecialiseerd in transformatie, renovatie en onderhoud. Vanaf haalbaarheidsonderzoek tot bouwbegeleiding. Voor professionele opdrachtgevers zoals woningcorporaties, gemeenten en ondernemingen.

Oprichter van “het virtuele bureau” (2010). Een samenwerkingsverband waarbinnen diverse disciplines vertegenwoodigd zijn.

Onze certificaten

Lid van de Bond van Nederlandse Architecten (BNA).

Vanzelfsprekend met de nodige certificaten.