Lid worden

Het lidmaatschap van de BNB staat open voor in Nederland woonachtige natuurlijke personen die in de uitoefening van het vakgebied hanteren op een niveau dat voldoet aan de kwalificatie-eisen van de BNB. Voor hen die nog niet voldoen aan de kwalificatie-eisen staat het aspirant-lidmaatschap open.
De vereniging kent ook geassocieerde leden, dit kunnen zijn natuurlijke personen of rechtspersonen, die grotendeels werkzaam zijn in de aanpalende specifieke vakgebieden.

U kunt zich aanmelden als lid door een e-mail te sturen aan: info@bouwspecificatiedeskundigen.nl.

Voor 2023 is de contributie  voor leden (bouwspecificatiedeskundigen) € 170,00 exclusief BTW per jaar. Voor geassocieerde leden bedraagt de contributie € 200,00 exclusief BTW per jaar.

Bij aanmelding in de loop van een kalenderjaar worden de resterende maanden van het jaar in rekening gebracht.