Contributie

Voor 2019 is de contributie € 229,00 exclusief BTW per jaar.  Nieuwe leden betalen eenmalig € 50,00 inschrijfgeld.

Bij aanmelding in de loop van een kalenderjaar worden de resterende maanden van het jaar in rekening gebracht.

Vanaf 1-1-2019 geen differentiatie meer in persoonlijk lidmaatschap en
bedrijfslidmaatschap: alle lidmaatschappen worden gekoppeld aan een persoon en de
contributie zal voor alle lidmaatschappen op 1 niveau worden getrokken. Voor bestaande leden geldt in 2019 een coulance-regeling, personen die lid worden na 1-1-2019 vallen onder de nieuwe lidmaatschapsvormen.

U kunt zich aanmelden als lid door een e-mail te sturen aan: info@bouwspecificatiedeskundigen.nl.