Contact

Postadres:

Beroepsvereniging Nederlandse Bouwspecificatiedeskundigen BNB
(Voorheen: Bond van Nederlandse Bestekdeskundigen)
Wilgensingel 187
3053 CX  Rotterdam

E: info@bouwspecificatiedeskundigen.nl