BJ BESTEKKEN EN BEGROTEN

BJ BESTEKKEN EN BEGROTEN

Philips Vingboonsstraat 25
5041GD TILBURG
0622 70 05 16
www.bjbb.nl
bart@bjbb.nl

 

Onze rollen
Specialist bouwkundige bestekken (B&U)
Specialist bouwkosten

Onze software
Woordpoort

Onze specialisaties
Woningen laagbouw
Woningen hoogbouw
Kantoren
Fabrieken
Opslagruimten
Winkels
Onderwijsgebouwen
Ziekenhuizen
Overige gezondheidszorg
Cultuur
Sport
Recreatie
Interieur
Restauratie/renovatie

Over onze organisatie

Onze certificaten