Bestuur

Het bestuur van de vereniging wordt op dit moment gevormd door de volgende personen:

»

voorzitter:  Wilma Visser
wvisser@vdndp.nl 

 
»

 vice voorzitter:  Rene van Wijk
renevanwijk@multical.nl

»

penningmeester: Jan Baars
info@baarsbouwadvies.nl 

 
»

secretaris: Wijbranda Holterman
wijbranda@wwhbouwadvies.nl

»

algemeen bestuurslid: Mynko van der Graaf
m.vd.graaf@ketenstandaard.nl 

 
» algemeen bestuurslid: Bonne Maat
maat.bonne@nl.sika.com