VDNDP

VDNDP

Lijnbaansgracht 57
1015 GS AMSTERDAM
085 7500077
www.vdndp.nl/
WVisser@vdndp.nl

 

Onze rollen
Specialist bouwkundige bestekken (B&U)
Architect/adviseur

Onze software
Kubus 4
Kubus 4 element
Kubus Spexx 5

Onze specialisaties
Woningen laagbouw
Woningen hoogbouw
Kantoren
Fabrieken
Opslagruimten
Winkels
Onderwijsgebouwen
Ziekenhuizen
Overige gezondheidszorg
Cultuur
Sport
Recreatie
Interieur
Restauratie/renovatie

Over onze organisatie

Wij maken als bouwingenieurs DE VERBINDING tussen ontwerp en realisatie in breedste zin.

Wij werken samen met  ALLE PARTIJEN IN DE BOUW: opdrachtgevers, architecten, adviseurs, aannemers en beheerders.

Wij doen dit vanuit een GRONDIGE KENNIS van het vak.

Met REALISTISCHE INZET van de technische en digitale mogelijkheden van het 3D(BIM) GEBOUWMODEL.

Wij schrijven, naast de bestekboeken voor onze eigen projecten, bestekboeken voor andere architectenbureau’s.

Het bestekboek is altijd maatwerk. Als contractstuk moet het bestek zowel technisch als juridisch goed en coherent in elkaar zitten. Daarnaast stellen we Technische Omschrijvingen op.

Ons bureau vertegenwoordigt de BNA in het bestuur en de ProjectGroep 01 van de stichting STABU.

Daarnaast zijn we actief lid van de Bond van Nederlandse Bestekdeskundigen (BNB) en was Wilma Visser van 2011- 2016 bestuurslid van deze vereniging.

 

Onze certificaten