PSB PROJEKT-SERVICE BURO B.V.

PSB PROJEKT-SERVICE BURO B.V.

Stephensonstraat 45
2723 RM ZOETERMEER
06 238 16 695
www.psb-bouwadviseurs.nl
info@psb-bouwadviseurs.nl

Onze rollen
Specialist bouwkundige bestekken (B&U)

Onze software
Kubus 4
Kubus 4 element
Duncan STABUText

Onze specialisaties
Woningen laagbouw
Woningen hoogbouw
Kantoren
Winkels
Overige gezondheidszorg
Interieur

Over onze organisatie

Als contract- en bestekdeskundige kan ik u adviseren bij het vertalen van uw wensen. Of het nu gaat om de aanbesteding of inschrijving of het opstellen van een bestek of technische omschrijving. Ik kan de betreffende onderdelen (administratief of technisch van aard) in de juiste documenten plaatsen en weet waar zij elkaar raken. Heeft u zelf ‘standaard’ documenten, dan kan ik die toetsen op de huidige voorschriften. Denkt u hierbij aan een aannemingsovereenkomst, een basisbestek(boek), model bankgarantie, opleverprotocollen etc. Heeft u dergelijke documenten niet dan kan ik u hierin voorzien.

Naast het samenstellen van bestekboeken en overige contractdocumenten ben ik meer en meer betrokken bij de uitvoering. De ondersteuning die ik kan bieden aan directie en haar toezicht zijn zeer waardevol gebleken. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan het op een juiste manier volgen van de procedures die in de UAV zijn genoemd of de controle op technische uitvoering en het op een juiste manier toepassen van de bouwproducten of het beoordelen van alternatieven (zowel op technische eigenschappen als op de garanties van de constructies en eventuele bijbehorende verzekeringen). Mijn inbreng is hier altijd aanvullend op hetgeen de directie en haar toezicht doet.

Onze certificaten

  • Verzekeringen in de bouw (Stichting STABU)
  • UAV 2012 voor BNB-leden (Stichting Stabu)
  • Nieuwe aanbestedingswet 2012, Gids proportionaliteit en het nieuwe ARW 2012 (Stichting Stabu)
  • Opleiding directievoering (Stichting Stabu)