Online Lunch Sessie: Model bouwteamovereenkomst

Datum/Tijd
13/01/2022
12:30 - 13:15

Categorieën


Onlangs zijn er twee nieuwe Modellen
Bouwteamovereenkomst gepresenteerd: de
DG 2020 Model Bouwteamovereenkomst van
Duurzaam Gebouwd en de Model
Bouwteamovereenkomst 2021 van Koninklijke
Bouwend Nederland. Mr. Bettina Hertstein,
specialist privaatrechtelijk bouwrecht en
directeur van Het BouwRechtBedrijf, heeft in
het Tijdschrift voor Bouwrecht (uitgaven juli
2020 en oktober 2021) twee artikelen over de
nieuwe Modellen geschreven. Zij zal ons in
deze lunchsessie kort en krachtig bijpraten.