Online Lunch Sessie op donderdag 29 juni

Datum/Tijd
29/06/2023
12:30 - 13:15

Categorieën


AI en de invloed daarvan op specificeren

AI is een verzamelterm, die beschrijft hoe machines en software kunnen worden getraind om menselijke cognitieve functies uit te voeren, zoals het herkennen van patronen, het leren van ervaringen en het begrijpen van beelden. Machine learning is een deel van AI, dat technieken inzet om computersystemen te laten ‘leren’ op basis van verzamelde gegevens.

Volgens Bouwend Nederland zou je met AI de bouw als minst innovatieve topsector hiermee, productiever, veiliger, duurzamer en effectiever kunnen maken. Met toepassing van AI zouden werknemers zich meer kunnen concentreren op nuttige zaken.

Elke dag worden er enorme hoeveelheden gegevens aangemaakt. AI-systemen hebben elke dag derhalve de beschikking over een schijnbaar eindeloze hoeveelheid gegevens om van te leren en zichzelf mee te verbeteren. Zo kan elke bouwplaats een potentiële gegevensbron worden voor AI. Gegevens uit afbeeldingen van mobiele apparaten, dronevideo’s, veiligheidssensoren, bouwwerkinformatiemodellen (BIM) en andere systemen zijn een belangrijke bron van informatie.

Bouwspecificatiedeskundigen zouden via hun tools die gegevens met behulp van AI, de hieruit voortkomende inzichten vervolgens kunnen toepassen in de praktijk van het specificeren. Er moet hiervoor een evenwicht komen tussen kunstmatige intelligentie (AI) en menselijke intelligentie (de competenties van de huidige bouwspecificatiedeskundige verworven via kennis en ervaring). Hiervoor is onder meer standaardisatie en bijbehorende codering een belangrijk aandachtspunt.

Tijdens deze OLS zal op een praktische wijze ingegaan worden op dit onderwerp. Al met al een leerzame bijeenkomst wederom voor ons als bouwspecificatiedeskundigen.

Programma Online Lunch Sessie 4, donderdag 29 juni 2023

12.20 – 12.30         Inloop via Microsoft Teams link

12.30 – 12.40         Opening: door Henny Miltenburg (voorzitter werkgroep Bijeenkomsten)

12.40 – 13.15         De praktijk, aan de hand van casussen kijken naar we wat AI voor ons al dan niet kan betekenen: door Wilma Visser (voorzitter BNB) en Henny Miltenburg;

13.15 – 13.25         Korte gelegenheid voor het stellen van vragen: allen

13.25 – 13.26         Afsluiting OLS: door Henny Miltenburg;

13.26  –   ….           Informele voortzetting voor leden onderling.

Opgeven door een mail aan: secretaris@bouwspecificatiedeskundigen.nl U ontvangt dan een link om deze online bijeenkomst te kunnen bijwonen.