Online Lunch Sessie: Kwaliteitsmanagement

Datum/Tijd
12/01/2023
13:00 - 13:15

Categorieën


Gijben Hornes, medeoprichter en algemeen directeur van BriefBuilder, zal tijdens deze 1e BNB Online Lunch Sessie van 2023 ingaan op het onderwerp kwaliteitsborging door eisenmanagement. Die begint bij het gestructureerd en integraal vastleggen van alle eisen en eindigt bij het borgen van bewijslasten, waarmee aangetoond wordt dat voldaan is aan alle eisen.

Eerder heeft Gijben al een voordracht gegeven aan de BNB werkgroep Systematiek en BIM.
BriefBuilder is een professionele online toepassing voor de kwaliteitsbeheersing bij bouwprojecten door alle eisen integraal vast te leggen.