Kennisbijeenkomst

Datum/Tijd
16/09/2022
13:00 - 16:00

Categorieën


Whitepaper specificeren

Om grip te krijgen op wat is nu eigenlijk specificeren, wat heb je er aan, hoe doe je dat dan en wat krijg je dan, werken we nu aan de ‘whitepaper specificeren’.
De eerste stap is gezet met het maken van de ‘poster’, eigenlijk de structuur van de principes. Daar hebben we feedback op gekregen. In de kennisbijeenkomst zullen we ingaan op deze feedback, met elkaar daarover in gesprek gaan en de volgende stappen presenteren.
Zo hopen we dat we een eenduidiger en helder beeld kunnen scheppen van ‘specificeren’. Het kan opdrachtgevers, architecten, adviseurs, opdrachtnemers, gebouweigenaren etc handvatten en perspectief bieden om grip te houden op de groeiende behoefte aan expliciete informatie. En waar bestekdeskundigen informatie op een heel specifiek moment in een bepaalde contractvorm bij elkaar brengen en verrijken, zien we dat professionals zonder die titel, en specificatiedeskundigen, het zelfde doen op veel meer momenten in het proces. Die werelden willen we samenbrengen om zo samen verder te komen.