Cursus Restauratiebestek en contracteren

Datum/Tijd
17/03/2022
00:00

Categorieën Geen Categorieën


Op donderdag 17 maart 2022 wordt de dagcursus ‘Restauratiebestek en Contracteren’  georganiseerd. Tijdens deze cursus wordt de inhoud van het Restauratiebestek systematisch doorgenomen. Wat zijn de veranderingen en verbeteringen? Waar staan de restauratiewerkzaamheden in de Stabu-systematiek? Er wordt ook gewerkt met praktijkopdrachten waarvoor de cursist zelf zijn of haar laptop meeneemt. Het is wenselijk dat de cursist basiskennis heeft over de STABU systematiek en de ERM kwaliteitsnormen. Bent u STABU deelnemer van Ketenstandaard, dan ontvangt u 100 euro korting. Meer informatie op de website van de NRC.