Het nieuwe bestuur heeft haar doelstellingen voor de komende jaren verwoord in een pamflet. De focus ligt op het ontwikkelen en uitdragen van het vak ‘specificeren’. Wat dat betekent zullen we als vereniging op verschillende manieren uitwerken en delen, voor onze leden en iedereen die geïnteresseerd is in dit mooie vakgebied.