Doelstellingen BNB

Het nieuwe bestuur heeft haar doelstellingen voor de komende jaren verwoord in een pamflet. De focus ligt op het ontwikkelen en uitdragen van het vak ‘specificeren’. Wat dat betekent zullen we als vereniging op verschillende manieren uitwerken en delen, voor onze leden en iedereen die geïnteresseerd is in dit mooie vakgebied.

Nieuw bestuur

De BNB (Beroepsvereniging Nederlandse Bouwspecificatiedeskundigen) heeft een nieuw bestuur.
De taken zijn als volgt verdeeld:
Wilma Visser, voorzitter
René van Wijk, vice voorzitter
Wijbranda Holterman, secretaris
Jan Baars, penningmeester
Mynko van der Graaf, algemeen lid
Bonne Maat, algemeen lid

We willen de vertrekkende bestuursleden Teus Schimmel en Henny Miltenburg ontzettend bedanken voor hun inzet de afgelopen 10 jaar. Een decennium waarin er veel is gebeurd in de sector en in de vereniging. En waarin de naamsverandering van de vereniging ons toekomstbestendig maakt.

Hier willen we ook onze (oud) penningmeester Freek Meijers gedenken, die helaas in maart na een ernstige ziekte is overleden. We missen hem en zullen zijn inzet voor onze vereniging niet vergeten.
En dank aan Willem van Beek die tijdelijk de taken van Freek heeft waargenomen wat betreft de financiën.

Het nieuwe bestuur gaat vol energie aan de slag om het vak ‘specificeren’ uit te dragen en door te ontwikkelen.
nieuw bestuur BNB

In memoriam

Op 27 maart 2021 is overleden ons gewaardeerde lid en voormalig penningmeester Frederik Ernst Meijers, bij ons bekend als Freek Meijers. Te vroeg, te snel en te jong.

Freek is op 10 juni 1955 geboren in het Groningse Veendam. Zijn werk bracht hem later naar Rotterdam waar hij werkzaam was als architect en stedenbouwkundige.

Wij hebben hem echter het beste gekend als bevlogen specificatiedeskundige met een duidelijk eigen mening en visie. Deze mening bracht hem in 2017 ook naar het bestuur van de BNB waar hij vanaf het directe begin zeer actief was. Mede dankzij hem hebben we nu geen duur betaald secretariaat meer. Zijn motto was: “Alles voor en door de leden”.

Hij heeft gelukkig van veel opgepakte zaken de afronding nog mee kunnen maken.

We hebben afgelopen donderdag 1 april afscheid genomen van Freek, digitaal, maar wel met ons hart.

Online deelnemers update STABU

Op dinsdag 3 november tussen 10 en 11 uur organiseert STABU voor haar deelnemers een webinar om de gebruikers van de STABU-besteksystematiek of degenen die werken met FPS-en bij te praten over de laatste ontwikkelingen en de plannen voor het komende jaar.

Eerste update STABU2 Online Catalogus: Aanvullende Administratieve Bepalingen

In september 2019 werd de STABU2 Online Catalogus gepubliceerd en vanaf januari 2020 zal deze maandelijks online updates bevatten. Deze updates vinden plaats in de vorm van versieverhogingen van paragrafen, bepalingen en/of specificaties. U hoeft hiervoor niets te installeren. Voor de herkenbaarheid zal elke update een thema meekrijgen, zodat u een idee heeft waar in de catalogus de versieverhogingen aanwezig zijn.

Lees meer