Nieuws over Stabu: Uitbrengen additionele uitgave 2018-1

Met het bestuur van STABU is overeengekomen om STABU-2 nog minimaal vijf jaar te onderhouden. De afgelopen maanden is veel werk verricht om een additionele uitgave 2018-1 beschikbaar te stellen. In overleg met gebruikers van STABU is deze eerste uitgave op STABU-2 gericht op het bijwerken van de normen. Ten opzichte van uitgave 2017-1 zijn er ruim 1.470 STABU-2 specificaties die een update hebben gekregen.

De software leveranciers Kubus, Systhema Informatietechnologie BV,  De Twee Snoeken en Duncan brengen een nieuwe versie van de software uit en hiermee wordt de additionele uitgave verwerkt als een volwaardige uitgave: 2018-1.

Het uitbrengen van zowel de data als de software vindt plaats vanaf 10 oktober 2018.

De data is separaat te downloaden, klik hier

Bouwbreed

Zo’n 65 tot 80 procent van alle werken wordt uitgevraagd op basis van het klassieke STABU-bestek (STABU-2). Daarnaast zijn er ook een groot aantal bedrijven die op dit moment gebruik maken van Bouwbreed.

STABU en haar bestuur hebben besloten om de doorontwikkeling van de Bouwbreed software te stoppen. Ondanks deze keuze blijft Bouwbreed uiteraard beschikbaar voor de huidige licentiehouders. Voor nieuwe licentiehouders is de data beschikbaar via de software van systeemhuizen. Daarnaast kunnen ook fabrikanten met de Bouwbreed software (blijven) werken om bestekspecificaties op te stellen en FPS’en te onderhouden. De Bouwbreed-database blijft bestaan in haar huidige vorm.

STABU is van mening dat de data achter Bouwbreed waardevol is en blijft voor verschillende partijen in de markt. STABU gaat onderzoeken hoe zij deze data in samenwerking met softwarepartijen kan ontsluiten. De focus hierbij ligt op de ‘nieuwe waarde’ die STABU nu aan het ontwikkelen is, waarbinnen aansluiting wordt gezocht met de BIM ontwikkelingen.

Mocht u vragen hebben over de deze additionele uitgave 2018-1 dan kunt u contact met ons opnemen via info@stabu.nl of via 0318 – 63 30 26

Brede samenwerking met oog op volledige digitale ontsluiting

De BNB streeft altijd naar de beste bestekken door haar twee pijlers “belangenbehartiging” en “kennisoverdracht”. Deze ontwikkeling past precies in die doelstelling.

Persbericht 09-07-2018

Vlnr: Teus Schimmel, voorzitter BNB; Marc Verhage, directeur STABU; Ton Jans, directeur KOMO; Bastiaan Benz, directeur BRIS; Oscar van Doorn, directeur SKH.

Iedere KOMO BRL en alle kwaliteitsverklaringen snel te vinden in informatie- platform KOMO-online – directe koppeling naar bouwbesluit via Bouwbesluitonline en besteksystematiek van STABU

Alle KOMO BRL-en plus alle KOMO Kwaliteitsverklaringen (certificaten) zijn in de nabije toekomst rechtstreeks en gratis raadpleegbaar via KOMO BRL-en Online met koppelingen naar zowel Bouwbesluitonline als de STABU besteksystematiek. Dat is het resultaat van een intensieve samenwerking op dit gebied tussen KOMO, STABU, BRIS en de Bond van Nederlandse Bestekdeskundigen BNB. Deze partijen tekenden daartoe dinsdag 3 juli 2018 een ‘Letter of Intent’, die de uitgangspunten voor een volledige digitale ontsluiting van KOMO-geborgde kwaliteit voor bouw en infra vastlegt.

BRL-en en certificaathouders meer zichtbaar

In de nieuwe situatie is het voor ieder bouwproject in bouw en infra mogelijk om de private eisen en de publieke eisen, de Bouwbesluitaspecten én de passende antwoorden daarop te vinden in de BRL-en en meteen in het bestek toe te passen.

Ze zullen staan in KOMO BRL-en Online, het brede informatieplatform dat start met koppelingen aan Bouwbesluitonline en STABU. ‘Een goede digitale ontsluiting is van grote toegevoegde waarde voor alle bestekvoorbereiders, architecten, voorschrijvers, fabrikanten en opdrachtgevers. Wij willen KOMO BRL-en en certificaten geïntegreerd positioneren met diensten zoals STABU en Bouwbesluit-online, waarbij BRL-en en KOMO-certificaathouders meer zichtbaarheid krijgen, ze direct ontsloten worden voor voorschrijvers en toezichthouders en verrijkt worden door ze te koppelen aan de bouwregelgeving en bestekformats’, zo stelt Ton Jans, de directeur van Stichting KOMO.

Over BNB, BRIS, STABU en KOMO

BRIS Bouwbesluitonline kent ca. 60.000 bezoekers per maand. STABU heeft circa 800 licentiehouders, die nu (opnieuw) de KOMO BRL-en krijgen aangeboden. KOMO beheert circa 6.300 certificaten op basis van ruim 400 BRL-en, die in het bezit zijn van zo’n 4.300 certificaathouders. De Bond van Nederlandse Bestekdeskundigen BNB telt circa 85 leden.

Vertrek Marc Verhage als directeur STABU

Per 1 juli a.s. vindt er een wijziging plaats in de directievoering van de stichting STABU. Directeur Marc Verhage heeft zijn vertrek aangekondigd om een functie elders te aanvaarden. Na vijf jaar intensief werken aan de ontwikkeling van STABU heeft Marc gekozen om een nieuwe uitdaging aan te gaan bij The BIM Engineers. Een jong bedrijf actief in de bouw en BIM. Het bestuur wil Marc bedanken voor zijn grote inzet, in het belang van de stichting en haar stakeholders, en wenst hem veel succes voor de toekomst.
Benoeming ad-interim vanuit het bestuur STABU bevindt zich op dit moment in een transitiefase, gericht op het borgen van de belangen van de gebruikers in de bouwkolom. Een directe betrokkenheid van het bestuur is daarbij onmisbaar gebleken.
Mede daarom is ervoor gekozen om Jan Al, huidig vicevoorzitter bestuur STABU, te vragen om ad-interim de directiefunctie in te vullen op parttimebasis. Jan heeft ruime ervaring in het leiden van organisaties en
realiseren van samenwerkingsverbanden en geniet het vertrouwen van veel partijen betrokken bij STABU. Daarnaast zal een bestuurscommissie ondersteuning bieden op specifieke ontwikkelingen die een breder draagvlak vragen.
Met de ad-interim inzet wordt ook beoogd om uit de transitiefase tot de best mogelijke oplossing te komen voor het continueren en ontwikkelen van de STABU-besteksmethodieken.

Namens het bestuur Stichting STABU, Hans Elsinga – voorzitter

KOMO-keurmerk nu in 48 landen wereldwijd beschikbaar

De betekenis van KOMO-certificatie groeit door, ook in het buitenland. Sinds 1 mei 2018 telt KOMO certificaathouders in 48 landen wereldwijd. Een absoluut record in de meer dan 55-jarige geschiedenis van het KOMO-keurmerk. Dat blijkt uit een opgave van de certificatie-instellingen KIWA, SKH, SKG-IKOB en SGS Intron. De certificatie-instellingen signaleren dat het KOMO-keurmerk ook op ‘exotische’ markten in de bouw- en infrasector steeds meer impact heeft als objectief kwaliteitsbewijs.

“In bepaalde sectoren van de bouw en infra en in talloze landen wordt het KOMO-keurmerk herkend en erkend,” zegt Fred Dams, unitmanager Bouwconstructies bij Kiwa Nederland B.V. “Het geldt voor opdrachtgevers als bewijs voor de allerbeste kwaliteit.” Juist omdat KOMO-certificatie 100% vrijwillig en 100% privaat is, ontwikkelt het zich in sommige landen, zelfs ver buiten Nederland, tot een kwaliteitskompas, signaleert Robert Daamen, Project manager bij SKH in Wageningen. “In landen als Maleisië, Singapore en Indonesië is KOMO bijvoorbeeld een begrip als het om houtproducten voor de bouw en infra gaat.”

Onafhankelijk en objectief getoetst

In een sector als dakbedekkingsproducten groeit de vraag naar KOMO nadrukkelijk,” meldt Alexander Meeuwsen, manager sales & business development bij SGS Intron.

De buitenlandse certificaathouders zetten het KOMO-keurmerk ook actief in op hun thuismarkten.” Harm van Dartel, certificatiemanager gebouwschil/ constructie bij SKG-IKOB: “Naast de betekenis van gecertificeerd zijn met het oog op export naar Nederland, is het onafhankelijke karakter van KOMO aantrekkelijk voor producenten in het buitenland. Plus de herhaalde objectieve toetsing aan BRL-en. Zo ontstaat een echt onderscheidende positie ten opzichte van concurrenten en bedrijven merken dat ze ook buiten Nederland daarmee scoren. Overigens een aanwijzing voor Nederlandse certificaathouders dat er over de grens met het KOMO-keurmerk prima zaken kunnen worden gedaan.”

Van Wit-Rusland tot en met Chili

Er zijn ca. 4.300 KOMO-certificaathouders actief in België, Bosnië, Brazilië, Chili, China, Columbia, Costa Rica, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Gabon, Groot-Brittannië, Griekenland, Hongarije, Ierland, India, Indonesië, Iran, Israël, Italië, Kameroen, Letland, Liechtenstein, Luxemburg, Maleisië, Marokko, Nederland, Noorwegen, Oekraïne, Oostenrijk, Peru, Polen, Rusland, Servië, Singapore, Slowakije, Suriname, Taiwan, Thailand, Tsjechië, Turkije, USA, Vietnam, Wit-Rusland, Zweden en Zwitserland. Veruit de meeste certificaathouders zijn uiteraard in Nederland gevestigd.

KOMO-certificaathouders in het buitenland worden op precies dezelfde wijze gecertificeerd als Nederlandse certificaathouders en ondergaan ook dezelfde audits.

Naast de genoemde CI’s zijn ook Bureau Veritas, DEKRA, NCK, Normec Certification en SKW licentienemers van KOMO waar bedrijven terecht kunnen voor KOMO-certificatie.

Op verzoek van de markt neemt KOMO dit jaar het initiatief om haar communicatie met certificaathouders voortaan ook in het Engels te laten plaatsvinden. Er is al een Engelstalige nieuwsbrief voor buitenlandse certificaathouders. Deze wordt aangevuld met een Engelstalige website.